Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb

(Innkalling som pdf Innkalling årsmøte 2019)

Styret innkaller herved til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes den 13. mars kl. 18.00 – 19.00 i Trønderhallen, seminarrommet.

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1.mars til [email protected] eller [email protected]

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på www.lslk.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb