Bli medlem

Hei, her følger et infoskriv for nye medlemmer.

 

 Medlemsfordeler

Klubbavtaler med G-Sport Magneten og Swimshop

Delta på Juletrefest og Sommeravslutning

Delta på 2 årlige klubbstevner et i mai og et i desember

Du får være en del at ungt og aktivt svømmemiljø i Levanger og Innherred.

Plikter

Delta, hjelpe til på klubbens stevner, ryddedugnad og pizzalotteri.
Se info under menyvalget Foreldreforeningen/Årshjul.

Treningsavgift er på 1.250,- i halvåret, Medlemsavgifta er på kr 100,- årlig.