Foreldreforeningen

Info fra foreldreforeningen til medlemmer i LS&LK            April -16

Svømmeklubben har en foreldreforening, og alle foreldre/foresatte er ”medlemmer” her. Foreldreforeningen har eget styre og representanter her velges for 2 år.

Følgende er representert i foreldreforeningen etter årsmøtet mars 2016:

Navn Valgt E-post Telefon
Torunn Rogdaberg 2015 – 2017 torunn.rogdaberg@levanger.kommune.no 990 32 538
Tone Munkeby 2016 – 2018 tone.munkeby@ntebb.no 992 34 273
Lisbeth Eggen 2016 – 2018 jo-maeid@online.no 932 28 220
Ingrid Frøseth 2016 – 2018 ingrid.froseth@ntebb.no 952 09 642

 

Foreldreforeningen i svømmeklubben har som oppgave å skaffe til veie kr 80 000,- gjennom ulike dugnader i 2016.

Det vil si at svømmerne/foreldrene må ta del i noen dugnader – se årshjul