Styret og verv

Styret  2016

Verv Navn Mobil
Leder Henning Tiarks  911 72 3 97
Nestleder, ungdomskontakt Torkild Grønli
Kasserer Ann Kristin Kalvø
Sekretær Jens-Syver Løvli
Styremedlem Shiela Lian
Styremedlem, presseansvarlig &  utdanningskontakt Ganna Westvik
Vara  styremedlem Grete Hov
Sportslig utvalg
Hovedtrener Gilbert Rauhut
Hovedoppmann Shiela Lian
Øvrige funksjoner:
Dommeransvarlig Lasse Sandø
Påmeldingsansvarlig Grete Hov
Svømmeskoleansvarlig

 

Trenere for hver gruppe

Lag Navn kontakt
Konkurranse Gilbert Rauhut, Ane Caspara Hammer  post@lslk.no
Trim Lars Morten Stjern, Ane Caspara Hammer  post@lslk.no
Rekrutt Signe Hogstad, Henning Tiarks  post@lslk.no
Svømmeskole ansvarlig  lslk.svommeskole@gmail.com