K1 – gruppa

Kontaktpersoner

  • Trener: Gilbert Rauhut

Treningstider

  • Mandag (med Verdal): klokken 18.00-20.00 (Trønderhallen, landtrening og basseng)
  • Tirsdag: klokken 6.30- 7.30 (Trønderhallen, basseng)
  • Onsdag (med Verdal): klokken 16.00 (Verdal svømmehall)
  • Torsdag: klokken 18.00 -20.00 (Trønderhallen, basseng)
  • Lørdag: klokken 09.00 -11.00 (partallsuker) (Trønderhallen, basseng )

K1 er for aktive svømmerefra 12 år og oppover,  som prioriterer svømmesporten. Sportslige mål er LÅMØ / ÅM og NM jr / UM.  Det er mulighet for å trene 5-7 ganger i uka og er for svømmere som ønsker å drive med konkurransesvømming og målrettet trening. Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming. Krav til treningsoppmøte og stevnedeltakelse, tilbud for egentrening.

Trener planlegger stevnedeltakelse og ordner påmelding.

K1 gruppa og Trim-gruppa spiser kveldsmat sammen etter trening på mandager.

Kveldsmatliste 2017 – fram til sommeren