K2 – gruppa

Kontaktpersoner

Treningstider

  • Tirsdag: klokken 18:00 -19:30 (Trønderhallen, Basis/basseng)
  • Torsdag: klokken 18.00 - 20.00 (Trønderhallen, basseng)
  • Lørdag: klokken 9.00 - 11.00 (partallsuker) (Trønderhallen, basseng)

Konkurranse gruppen tilrettelegger for aktive fra 1o år og oppover for å utvikle svømmerne videre med tanke på treningskapasitet og teknikk.   Det er mulighet for å trene 2-3 ganger i uka. og . Utøvere forventes å ha god disiplin og interesse for å lære mer om svømming:

– Høyt fokus på regler for svømming

– Stevnedeltakelse på approberte stevner.

– Fokus på teknikk i alle svømmearter.

– Fokus på aerob kapasitet (utholdenhet / «kondis»).

– Trene mot LÅMØ øvelser (400m fri, 200m rygg, 200m bryst, 100m butterfly og 200m Medley).

Trener planlegger stevnedeltakelse og ordner påmelding.