Rekrutt

Kontaktpersoner

  • Trener: Maja
  • Trener: Gilbert Rauhut
  • Trener: Odin Hov Stokke

Treningstider

  • Tirsdag: klokken 18.00 - 19.00 (Trønderhallen, basseng)
  • Torsdag: klokken 17.00 - 18.00 ()
  • Lørdager etter avtale (partallsuker): klokken 9.15- 10.45 (Trønderhallen, basseng)

Rekruttgruppen er de første treningsgrupper i klubben. De fleste er mellom 9 og 11 år og behersker grunnleggende teknikk når dem starter i rekruttgruppa. Treningene har fokus på å «føle vannet», teknikkinnlæring og mestring:-)

Vi tilbyr å være med på rekruttstevner og åpne stevner i området!