Klubbstevne Lørdag 10. Desember

LSLK inviteter til klubbstevnet i Trønderhallen 
Lørdag 10.desember 
Innsvømming fra kl 16.00 
Stevnestart kl 16.30 

Påmelding til trener eller oppmann innen 03.12. 2010

Øvelser:

1. 200 m fri jenter

2. 200 m fri gutter

3. 50 m fri jenter

4. 50 m fri gutter

5. 100 m rygg jenter

6. 100 m rygg gutter

7. 50 m bryst jenter

8. 50 m bryst gutter

9. Svømming i opplæringsbassenget

Pause med kiosk- og loddsalg

10. 100 m fri jenter

11. 100 m fri gutter

12. 1 lengde fri jenter

13. 1 lengde fri gutter

14. 200 m bryst jenter

15. 200 m bryst gutter

16. 50 m rygg jenter

17. 50 m rygg gutter

18. 100 m medley jenter

19. 100 m medley gutter

Prestasjonspokal: Tellende øvelser: 200 m fri, 100 m rygg, 100
m fri, 200 m bryst, 200 m medley – høyeste poengsum i 3 av 5 øvelser.

Premiering til alle på juletrefesten. Nærmere orientering om
tid og sted kommer senere.

Alle er hjertelig velkommen!!

Styret