INNSATSPOKAL tildelt Andreas Berg

Pokalen ble overrakt av Sheila på klubbens juletrefest. Innsatspokalen tildeles en svømmer som ikke bare behersker alle svømmearter, men som har gjort en innsats på andre områder sosialt og miljøskapende.
Juletrefesten ble hodt i kantina i gamle hovedbygget på Hint i tradisjonell stil med kaffe kaker, gang rundt juletreet og nisse. Etterpå gikk alle til trønderhallen der svømmerne viste lysvømming.
Det var en fin fest med godt oppmøte.