Trøndersvøm

I helgen deltok 6 av klubben sine svømmere på Trøndersvøm. Et stort stevne med 450 påmeldte og 2050 individuelle starter. Deltakere fra hele landet var representert. Fra Levanger svømmeklubb deltok Ida Røstad, Emily Diazz Bull, Signe Hogstad, Marie Røstad, Odin Hov Stokke og Johan Røstad Brøndbo. Klubben gratulerer sine svømmere med mye god svømming og bra resultater.