svømmetrening lørdag

Hver 4 lørdag kl.9 – 11 blir det trening for A og B gruppa. Oppstart lørdag 28 januar.Videre 25 feb, 24 mars, 28 april, 26 mai.  Dersom det er stevner går denne treningen ut. Trener er Gilbert.