NTNUI-sprinten

NTNUI innbyr til NTNUI-sprinten 3. mars 2012 i pirbadet. LSLK ønsker å stille lag på kilomedley (se innbydelse øvelse 9). Påmeldingsfrist 12. februar, påmelding til oppmann noen dager før fristen.
Innbydelsen finner du her.