Svømmeskole er utsatt

Det vil ikke bli oppstart av svømmekurs straks etter vinterferien. Kursene er utsatt inn til videre. Ny informasjon vil bli lagt ut så fort det foreligger.