Mobilinnsamling – 2

Nå er tiden inne for å få inn mobiltelefonene. Vi ønsker at A- og B-svømmerne tar en dugnad. Vi vil levere ut innsamlingsmateriell etter treningen på onsdag. De andre svømmerne kan samle inn i egen familie. Vi vil være tilstede med poser for disse en dag senre. Vi kommer tilbake med ny info når det nærmer seg.