Info fra Foreldreforeningen

 

 

Info fra foreldreforeningen til medlemmer i LsLk

 

Svømmeklubben har en foreldreforening, og alle foreldre/foresatte er “medlemmer” her.

Foreldreforeningen har eget styre og representanter her velges for 2 år. Representanter for 2012:

 

  1. Hege Berg, ett år igjen. Mor til Andreas Berg, svømmer i A-gr.
  2. Grete Burmo, ett år igjen. Mor til Johan Rasmussen, svømmer i A-gr.
  3. Lisbeth Fossum, ett år igjen. Mor til Martin Fossum, svømmer i B-gr.
  4. Ellen Hallem, to år igjen. Mor til Ronja Hallem, svømmer i B-gr.
  5. Marit Borge, to år igjen. Mor til Ingunn Johansen, svømmer i C-gr.

 

Foreldreforeningen i svømmeklubben har som oppgave å skaffe til veie kr 50 000,- i 2012.

 

Aktivitetshjul for måloppnåelse på 50 000,- i 2012:

 

2012

Akrivitet:

Status:

Januar

Juletrefest med lyssvømming, Hint

Gjennomført 08.01.2012.

Februar/mars

Krets/regionstevne- stort stevne.

Foreldreforeningen organiserer salg/kaffe. Medlemmer leverte bakst/vaffelrøre.

Gjennomført 04.02.2012

135 påmeldte svømmere.

April/mai

Vårdugnad, salg av kort.

Obligatorisk for alle medlemmer.

 

April

(16.04)

Dugnad, rydding Magnetenområdet.

Frivillig dugnad men oppfordrer alle til å delta.

 

Mai

Klubbstevne, dvs lokalt stevne. Foreldreforeningen organiserer salg/kaffe. Etterspør bakst/vaffelrøre av medlemmer men i mindre målestokk enn ved krets/regionstevne.

 

Juni

Sommeravslutning

 

Oktober

Krets/regionstevne. Foreldreforeningen organiserer salg/kaffe. Etterspør bakst/vaffelrøre av medlemmer samt hjelp til andre oppgaver hvis behov for det.

 

Nov/des

Høstdugnad, pizzalotteri.

Obligatorisk for alle medlemmer

 

Desember

Klubbstevne, dvs lokalt stevne.

Foreldreforeningen organiserer salg/kaffe. Etterspør bakst/vaffelrøre av medlemmer men i mindre målestokk enn ved krets/regionstevne.

 

 

Vh Marit, Ellen, Lisbeth, Hege og Grete