Startkontingent

Det er gledelig at flere svømmere nå deltar i stevner og at antall stevner blir flere. Start kontigent i de fleste stevner er kr.75 per start og kr. 150 for stafett, rekrutter kr.75 per dag. Da vi har ikke busjettert med en så stor økning har styret gjort følgende vedtak:

 

Det betales en egenandel av kr. 150 per stevne (2 dagers kr.300) inntil videre. Betalingen skjer til lagleder for det aktuelle stevnet.

Dette gjelder ikke stevner arrangert av lslk eller rekrutter.

Vi presiserer at dette er en midlertidig ordning. 

Samtidig ønsker vi å minne om at hvis en svømmer trekker seg fra et stevne etter påmeldings fristen må de betaler hele start kontigenten selv, eneste unntak er påvist sykdom/skade.