Oppstartsmøte

Hei alle sammen!!

Da er vi i gang med ny sesong. Vi håper at alle etter hvert har kommet godt i gang med treningene.

 

I forbindelse med sesongstart ønsker styret å kalle inn til foreldremøte torsdag 30.08.2012 kl. 17.30 i Trønderhallen. På møtet vil vi gå igjennom følgende:

  • Organisering av klubben
  • Gjennomføring av svømmestevner vi arrangerer selv
  • Deltakelse på stevner
  • Foreldreforeningen – arbeid og dugnader
  • Hva som forventes av foreldre med barn i klubben
  • Kursvirksomhet, rekruttering av dommere og trenere

 

Vel møtt alle sammen!!