Treningssamling B-, C- og D-grupper

Treningssamling

 

16. februar & 6. april 2013

 

Jeg ønsker å tilby B, C og D gruppen to teknikktreninger denne våren i Trønderhallen. Det er et sterkt behov for skjerpet teknikk øving  og håper med dette initiativet å øke kompetansen på utøverne.

 

Første samling er lørdag 16. februar kl 9.00!

 

Vi begynner i bassenget ved oppmøte kl 9.00 til ca. 10.30. Vi samles deretter til å spise sammen, der jeg ber foreldre ta med seg mat, eller innbetale til innkjøp av mat.

Trenere i gruppene oppmuntres til å delta på diss samlingene.

 

Vi MÅ ha tilbakemelding om hvor mange som kommer. Senest 14. Febreuar!!

 

Med beste hilsen

Gilbert

Hovedtrener