Treningssamling B, C og D

Vi minner om lørdagens samling.

Vi spleiser på mat, hver svømmer betaler inn kr. 50,- innen torsdag. Betales til oppmann eller til Monika Wikdahl.