Treningssamling for B-, C- og D-gruppene

6. april 2013 tar vi ny samling for B-, C- og D-gruppene

Første samling er lørdag 6. april kl 9.00

Vi begynner i bassenget ved oppmøte kl 9.00 til ca. 10.30. Vi samles deretter til å spise sammen, der jeg ber foreldre ta med seg 50 kr.til innkjøp av mat.Vi håper at foreldrene også deltar på samlingen etter treningen. Ta derfor med kaffe, så vil klubben kjøpe inn noe å bite.

Trenere i gruppene oppmuntres til å delta.