ETTERLYSNING!!

LSLK er en svømmeklubb i framgang. Vi har mange gode trenere, men nå trenger vi flere!!

Vi mangler to-tre trenere/hjelpetrenere. Kan du hjelpe oss eller kjenner noen som kan??

Ta kontak med leder Heidi Værdal, tlf. 980 30 607