Klubb-besøk fra Norges Svømmeskole 18. november

Innkalling til klubb besøk fra Norges Svømme skole mandag 18 nov. kl. 17.00   – 21.00 i seminar rommet Trønderhallen
    Del 1   kl. 17.00 – 19.00 for styret
    Del 2   kl. 19.00 – 21.00 for trenere/instruktører

Veileder :  Rune Larsen  Tslk

Som medlem av Norges Svømme Skole med tillatelse til å arrangere kurs er vi forpliktet til å arrangere en samling med en veileder (klubbbesøk). Både klubbens styre pluss de som er involvert i svømmeskolen og trenere/instruktører deltar, både de som er aktive instruktører og de som er utdannet og har pause.

Del 1 Vil inkludere struktur og organisering av svømme skolen i vår klubb       Svømmeopplæring – hvordan utvikler vi dette videre i vår klubb

Del 2  Hva er bra, hva kan vi gjøre bedre.  Tiltak/satsnings områder er delt i 2 deler

De fleste instruktørene har hatt Rune Larsen som kursleder tidligere så det var naturlig å spørre ham. Det forventes at alle deltar. Det er selvfølgelig lov å delta på begge deler av besøket hvis dere har anledning det kan være nyttig for styret å få innspill fra Instruktørene.

 

Foreldreforeningen skal servere pizza ca. kl.19.00 itillegg sørger for frukt og vann. Derfor ønsker vi tilbakemelding om noen er FORHINDRET til å delta. 

Beskjed gies til Henning Friedrich  [email protected]

Evt. spørsmål vil Sheila svare etter beste evne men etter 11 nov. bare på mob. 47906917. Info er også å finne på www.svomming.no under Norges svømme skole, klubb besøk

Vi har allerede startet en prossess til å forbedre vårt tilbud ved svømme skole og ser frem til å få innspill fra Rune.