Kurs svømmeinstruktør

Begynnerkurs svømmeinstruktør holdes  21. og 22.mars 2015
Det vil være teori i Trønderhallen  og praksis i Lysaker svømmehall.

Krav: Du kan delta det året  du fylder 15

Videregående kurs svømmeinstruktør holdes 25. og  26.april  2015
Teori i Trønderhallen og praksis i  Lysaker svømmehall.

Krav: Bestått kurset Begynnerinstruktør
Kan delta fra det året man fyller 16 år

Kursene er gratis for medlemmer i LSLK og åpen for alle, foreldre som vil delta er hjertlig velkommen.

Meld deg på til Gilbert

Tlf 94871616
e-post: [email protected]