Innbydelse LEVANGERSPRINTEN

Vi gleder oss til en stor dag! Innbydelsen for stevnet og øvelser følger her:

LEVANGERSPRINTEN 2015 og Starliste

Nye påmeldinger er kommet til. Nye og riktige heatlister forligger på lagledermøtet

Videre er det mye aktivitet den dagen rund svømmehallen med folkeløpet    https://tourdetomtvatnet.no/lop/praktisk-info-om-lop/ og

åpent dag på en helt fersk ungdomsskole med flotte uteområder rett foran svømmehallen:-)Lev42_10