Det blir TRENINGSLEIR :-)

1) For deltakere på LÅMØ i Levanger i februar avholdes en dag i Stjørdal med teknikktrening, se Invitasjon til låmøsamling vedlagt.

2 ) Svømmekretsen ønsker å sammle de beste svømmere fra hver klubb for å utvikle seg og bygge ut nettverk/sosialt miljø, se Innvitasjon-kretssamling

som foregår i Namsos 10./11. oktober. For oss “Barcelona-reisende” passer det desverre ikke denne gangen.