Treningsleir høstferien 2016

LSLK goes South!Viser til utsendt e-post angående den planlagte treningsleiren til høsten, og minner om informasjonsmøte onsdag 27.april kl. 17.30 – 18.00 i Trønderhallen.

Treningsleiren foregår i Skien i regi av Stjørdals Blink svømmegruppe og Levanger SLK. Vi reiser med 5-6 ledsagere/trenere og har plass til ca.34 svømmere født 2004 og eldre. Med to klubber få vi jevne og inspirerende treningsgruppe.

Mer utfyllende informasjon her:  Treningsleir 2016.

OPPDATERING

Her kommer ny info om treningsleiren:
  • Egenandel for svømmere er fastsatt til 4.400,- innbetaling på kto.nr: 44200964036 (ny nr.!) 1.innbetaling 1.400,- innen 17.juni  2.innbetaling 3.000,- innen 10. september
  • Vi fikk ordnet plass på Magneten for kakelotterie lørdag 20 august og lørdag 17 september. Dette for å har midler for fellesaktiviteter, T-shirter o.l. – Info om gjennomføringen kommer den 20. juni.