Treningsleir høstferie 2017 – INFO

Treningsleir

  • Vi fikk ordnet plass på Magneten for kakelotterie lørdag 20 august og lørdag 17 september. Dette for å få ned egenandel og midler for fellesaktiviteter, T-shirter o.l.

Hver deltaker må levere minst 4 evner hver til kl 10.00. Disse skal være fint pakket inn.

  • Vi skal stå ved rullebandet.
  • Monika og Henning er der til kl 10.
  •  kl.10-11.30: Mika og Sunniva og Maria
  •  kl.11.30-13: Petter og Till-Oke og Nicklas
  •  kl.13-14.30: Signe og Ingrid

>OBS! det er fortsatt mulighet å blir med !!!!

Egenandel for svømmere er fastsatt til 4.400,- innbetaling på kto.nr: 44200964036 (ny nr.!) 1.innbetaling 1.400,- ved påmelding 2.innbetaling 3.000,- innen 10. september

Hilsen sportslig utvalg

jubileumslogo-CAVE

Treningsleir høstferien 2016