Norges svømmeskolen “trygg i vann” – oppstart 26.9.

Heisann!, da er det forberedt for oppstart av Norges Svømmeskole den 26.september!

Påmeldinger via www.tryggivann.no – mer info ser her

Generelt omfatter kurset bading kun for barnet. Foresatte har tilgang til å hjelpe barnet i garderoben og bading utover kurstimen vil krever billett hos Trønderhallen.

Kurset begynner til gitt tidspunkt på benken under tribunen inne i svømmehallen. Dere vil få tilgang til garderoben ca. 15 min før. Barnet skal være dusjet uten klær, med såpe i rent badetøy. Inne i svømmehallen overtar instruktører ansvaret for barnet, og overlater det tilbake etter endt time. Vi har hovedansvaret for opptil 12 barn i vannet hvor alle ikke er like svømmedyktige. Vi må derfor ha klare grenser med konsekvenser. Av forskjellige årsaker kan dagsformen til barnet gjøre det vanskelig å holde grensene, og av sikkerhetsmessige grunner kan da ytterste konsekvens være at vi overlater ansvaret for barnet til foresatte.

Det er viktig å være klar over at det er normalt at barn tar samme nivå om igjen flere ganger før de går videre til neste nivå. Det viktigste er at barna lærer og trives på det nivået de er. Dersom man presser barna videre før de behersker kravene som er satt, vil de ikke makte å følge med i de øvelsene de blir satt til å gjøre på neste kurs.
Det er dere som voksne som må påse at barnet behersker kravene til det kurset man melder på til. En skal melde barnet på kursnivået der kravene er kunnskap og ferdigheter barnet allerede har. En skal ikke melde barnet på et kursnivå som ikke passer fordi en ønsker at det skal mestre målene for kurset fortest mulig. Barnet vil, ved behov, bli flyttet til passende nivå uavhengig av hvilket nivå det ble meldt på. Dette er ikke ønskelig og skaper uro i oppstartsprosessen for alle barna i svømmeskolen. Vi anbefaler å bruke god tid på å sette seg inn i kursnivåene før påmelding, og eventuelt tar kontakt med svømmeskoleansvarlig.

Vi svømmes!!!

 

 Husk:

  • Håret skal være oppsatt og borte fra ansiktet for barn med langt hår, gjerne badehette.
  • Barnet skal ikke ha med seg armringer eller andre flytehjelpemidler.
  • Gå på do før svømmetimen! (så for vi best utbytte av kurstimen:-)

HVAL Kurskategorien «Hvalmerket»
Krav for å begynne på Hval:  Barnet må være komfortabelt med å være i og rundt vann. Det må være komfortabelt med kurssituasjonen i forhold til å være i en mindre gruppe med ansvarlig instruktør. Barnet må kunne ta hele kroppen og hodet under vann uten å holde kanten eller med annen hjelp.
Hovedfokuset for Hval: Hvalkurset fokuserer på kjernefunksjonen ”dykk”.
Målsetning med Hval: Barnet skal lære seg å dykke, orientere seg under vann og hente ting på bunnen. Barnet skal også lære å kontrollere pusten.

SKILPADDE Kurskategorien «Skilpaddemerket»
Krav for å begynne på Skilpadde: Forutsetter at barnet kan dykke og er komfortabel med å ha ansiktet i vannet.
Hovedfokuset på Skilpadde:  Kurset fokuserer på kjernefunksjonen ”flyte”. Barnet skal oppleve og erfare oppdrift i vannet.
Målsetning med Skilpadde: Barnet skal kunne flyte på magen og ryggen i pil i 15 sek før de er klare for neste nivå.

PINGVIN Kurskategorien «Pingvinmerket»
Krav for å begynne med Pingvin: Barnet må beherske dykking, samt flyting på mage og rygg i 15 sek.
Hovedfokuset med Pingvin: Pingvinkurset fokuserer på kjernefunksjonen ”gli”. Barnet skal lære å flyte i bevegelse. Lære å ta fraspark og utnytte glifasen. Barnet skal kunne hoppe ut i vannet og gå rett ut i flyt-posisjon, både i sjøstjerne og i linje. Barnet skal lære crawl-beinspark på magen og ryggen.
Målsetning med Pingvin: Barnet skal kunne svømme 12,5 m, sparke fra i pil og gli 6-8 m på magen for deretter å snu seg rundt på ryggen og fortsette resten av 12,5 m med ryggbeinspark.
  
SELUNGE Kurskategorien «Selungemerket»
Krav for å begynne med Selunge: Barnet skal beherske svømme 12,5 m, sparke fra i pil og gli 6-8 m på magen for deretter å snu seg rundt på ryggen og fortsette resten av 12,5 m med ryggbeinspark.
Hovedfokuset med Selunge: Selungenkurset bygger på kjernefunksjonen ”fremdrift”. Barnet skal nå lære seg fremdrift ved hjelp av armer og beinspark.
Målsetning med Selunge: Barnet skal beherske å svømme 12,5m crawl og rygg uten å stoppe, holde seg i kanten eller trå på bunnen.