Pizzalotteri høst 2016

Her er informasjon om pizzalotteri høst 2016

Merk dato for utlevering: torsdag 3. november for alle grupper

Dato for innlevering: torsdag 24. november for alle grupper

-Foreldreforeningen-