ÅRSMØTE 2017

Årsmøtet 2017 ble avholdt 7.mars.

Protokoll finnes her.

Valgkomitéen hadde ikke kommet i mål, og kunne ikke levere en innstilling til valg.  Det vil bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte på et senere tidspunkt, for å foreta valg.