Ekstraordinært årsmøte avholdt 19.juni

Ekstraordinært årsmøte ble avhold 19.juni i Trønderhallen. Årsmøtesaker var valg og endelig godkjenning av regnskap for 2016.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt – nytt styre er som følger:

Leder (valgt særskilt):

  • Henning Tiarks (for 1 år)

Styremedlemmer (velges samlet):

  • Ane Caspara Hammer (2 år)
  • Terje Haanes (2 år)
  • Philippa Sandø (2 år)
  • Sheila Lian (1 år)
  • Jens-Syver Løvli (ikke på valg, valgt for 2 år i 2016)

Varamedlem til styret:

  • Torkild Grønli (1 år)

 

Årsregnskap for 2016 ble godkjent.

 

Hele protokollen finnes her.

 

 

Se innkalling og sakliste