Sportslig årshjul for hele 2018 ajourført

Årshjul for stevner og samlinger er oppdatert og ligger her: Sportslig årshjul 2018.

Legg merke til datoer og påmeldingsfrister.

Legg spesielt merke til at vi skal arrangere stevne i Trønderhallen 18.mars – nærmere info kommer 🙂