Årsmøte 2019 avholdt 13.mars

13.mars ble årsmøtet avholdt på rådhuset i Levanger.

Protokoll årsmøte 2019

 

Det nye styret består av:

–      Styreleder: Odd Terje Rygh

–     Styremedlemmer

                       – Mari Solberg Jensen

– Jens Horn

– Cathrine Salberg

– Jens-Syver Løvli

– Inge Forseth

–      Varamedlemmer til styret:

1. vara Sheila Lian (velges for 2 år)
2. vara Grethe Brende (velges for 2 år)

 

Vi takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen LSLK 🙂

 

Med vennlig hilsen

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb