Covid-19: Oppstart treninger

 

 

 

 

Hvis du som svømmer, kursdeltaker,  instruktør eller trener er blitt syk (har feber, hoste, sår hals, kortpusthet, brystsmerter), og har vært i risikoområder som fastlandet i Kina, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og Nord-Italia (Valle d´Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana og Veneto), skal du ikke komme på trening/kurs.

Dersom du har mistanke om at du kan være smittet av Korona-viruset eller noen du har vært sammen med, familie eller venner, har fått påvist viruset, skal du heller ikke komme til svømmehallen.

Det er viktig at du kontakter lege pr telefon (fastlegen eller legevakt  tlf 116 117) og at du forholder deg til de rådene som de gir.

Vi gjør oppmerksom på at vi per nå ikke har hørt om personer på kurs eller trening som er smittet av Koronaviruset, og at aktiviten i klubben går som normalt.

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Levanger kommune/FHI angående Korona-smitten, og evt. de tiltak som Trønderhallen setter i verk. Dersom det skjer endringer i disse legges det ut på denne siden, og vil bli kommunisert ut i klubbens informasjonskanaler. 

Forebyggende råd: 

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • God håndvask er et svært viktig forebyggende tiltak. Vask hender nøye og ofte. Gjerne før og etter landtrening
  • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
  • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.
  • Unngå å klemme og håndhilse på hverandre
  • Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer).
  • Les mer hos Idrettsforbundet
  • Les mer på Folkehelseinstituttet
  • Les mer på Levanger kommunes hjemmesider