Årsmøte 2020 avholdt

Årsmøtet i LSLK ble avholdt 10.juni. På årsmøtet ble Odd-Terje Rygh gjenvalgt som leder. Med seg i styret fikk han også med seg Jens-Syver Løvli (gjenvalg) og Sune Ankjær Eggen (ny). Styret i LSLK ser dermed slik ut.

Styreleder: Odd-Terje Rygh (valgt for 2 år)
Nestleder: Jens Horn (ikke på valg 1 år igjen)

Styremedlemmer:
– Mari Solberg Jensen (ikke på valg, 1 år igjen)
– Cathrine Salberg (ikke på valg, 1 år igjen)
Jens-Syver Løvli – (valgt for 2 år)
 – Sune Ankjær Eggen – (valgt for 2 år)

Varamedlemmer til styret:
1. vara Sheila Lian (ikke på valg, 1 år igjen)
 – 2. vara Grethe Brende (ikke på valg, 1 år igjen)

Lenke til protokoll og årsmelding mm.

[Meldning utlagt 18.mai]:

Pga. Covid-19 smitten ble årsmøtet utsatt på ubestemt tid den 18. mars. Nå er smittevernreglene noe redusert slik at styret i LSLK anser at årsmøtet kan gjennomføres som normalt, den 10.juni kl. 18.30 i Levanger rådhus, møterom 1045. 

Under ligger fullstendig innkalling med sakliste og vedlegg.

Innkalling med sakliste
Utkast årsmelding 2019
Regnskap 2019

Vel møtt til årsmøtet!

Mvh

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb

[Melding utlagt 18.mars]

Det er merkelige tider i Norge og verden for øvrig, og Norges idrettsforbund har i forbindelse med den pågående korona-epidemien gitt dispensasjon fra fristen om av avholde årsmøtet i idrettslag innen 31.mars.

Styret i LSLK har med bakgrunn den pågående situasjonen og myndighetenes smittevernråd,  besluttet og inntil videre utsette årsmøtet som var berammet til den 25. mars ihht. til  NIFs retningslinjer

Ny dato vil bli satt av styret så raskt situasjonen er noe mer avklart enn den er nå, og bekjentgjort med 14 dagers frist sammen årsmøtedokumentene.

Mvh

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb

Tidligere innkalling av 25.februar:

Innkalling til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes den 25. mars kl. 18.00 – 20.00 i Trønderhallen, seminarrommet.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17.mars til [email protected] eller [email protected].

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på www.lslk.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb