Årsmøte 2021

Til medlemmene i Levanger svømme- og livredningsklubb

 

Innkalling til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes den 17. mars kl. 18.30 – 20.00 på rådhuset Levanger, møterom 1045.

Det vil være mulighet for å delta via Teams / videolink.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.mars til [email protected] eller [email protected].

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på www.lslk.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb