Årsmøte 2021 – sakliste og dokumenter

Til medlemmene i Levanger svømme- og livredningsklubb

Innkalling til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb

Styret viser til bekjentgjøring av årsmøtetidspunkt publisert 18.februar på hjemmesider/Facebook, og kaller med dette inn til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb

17.mars kl. 18.30 på Levanger rådhus, møterom 1045 (og videolink)

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter er vedlagt denne innkallingen.

Innkalling og sakliste

Utkast Årsmelding 2020

Årsregnskap 2020

Revisjonsbekreftelse årsregnskap 2020

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5

 

Smittevern Covid-19: Årsmøtet avholdes ihht. Gjeldende smittevernregler – dette medfører at det blir «tilviste plasser», «1-metersregel», og øvrig smittevern slik vi kjenner det – maks antall fysiske deltakere blir 15 stykker.

Skulle det blir flere enn 15 påmeldte til fysisk oppmøte, må de som er meldt på fra nummer 16 måtte delta via digital løsning.  

Deltakelse på årsmøtet må meldes via e-post til [email protected] slik at vi har kontroll på antall deltakere. Oppgi om du ønsker fysisk eller digital deltakelse via videolink (Teams). Lenke til digital deltakelse sendes ut til de som ønsker det ved påmelding.

Møterom 1045 er stort og vil ivareta avstandskrav mv for inntil 15 personer. Skulle det blir flere enn 15 påmeldte til fysisk oppmøte, må de som er meldt på fra nummer 16 delta via digital løsning. 

Det viktigste smittevernet er at syke og personer med luftveissymptomer holder seg hjemme eller deltar via videolink.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb