Årsmøte 2021 avholdt

Årsmøtet for 2021 ble avhold 17.mars på Levanger rådhus. Protokoll ligger vedlagt.

Protokoll 2021

Styret for 2021 består av:

Styreleder: Odd-Terje Rygh (ikke på valg, 1 år igjen)
Nestleder: Jens Horn (valgt for 2 år)
Styremedlemmer:
     – Mari Solberg Jensen (valgt s for 2 år)
     – Jens-Syver Løvli – (ikke på valg, 1 år igjen)
     – Sune Ankjær Eggen – (ikke på valg, 1 år igjen)
     – Julie Horn (valgt for 2 år)

Varamedlemmer til styret:
     – 1. vara Sheila Lian (valgt for 1 år)
     – 2. vara Grethe Brende (valgt for 2 år)