Årsmøte 2022

Til medlemmene i Levanger svømme- og livredningsklubb

Levanger, 28.februar 2022

Innkalling til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Levanger svømme- og livredningsklubb.

Årsmøtet avholdes den 29. mars kl. 18.30 – 20.00 i Trønderhallen – seminarrommet

 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.mars til [email protected] eller [email protected].

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på www.lslk.no

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Levanger svømme- og livredningsklubb

 

Dokumenter: 

Bekjentgjøring Årsmøte 2022

Innkalling Årsmøte 2022 med sakliste

Utkast årsmelding 2021

Regnskap 2021