Årsmøte gjennomført

Årsmøtet ble gjennomført 29.mars. Noen utskiftninger i styre og stell i klubben – blant annet ble Mari S. Jensen valgt til nye leder i klubben. Hun får med seg et godt og kompetent styre i 2022 og det ser slik ut: 

Styret for 2022:

 

Styreleder: Mari S. Jensen (valgt for 1 år)
Nestleder: Jens Horn (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlemmer: Odd Terje Rygh (valgt for 2 år)
  Julie Horn (ikke på valg, 1 år igjen)
  John Munkeby (valgt for 2 år)
  Sune A. Eggen (valgt for 2 år)
Varamedlemmer: Grethe Brende (ikke på valg, 1 år igjen)
  Henrik Sørli (valgt for 2 år)

 

Se også fullstendig protokoll fra årsmøte 2022