Inn / Utmelding

For påmelding til svømmekurs, henviser vi til kurspåmeldingssidene.

Fra 1.januar 2017 er alle klubber tilknyttet NIF forpliktet til å føre elektronisk medlemsregister.

LSLK benytter NIFs medlemsregisterløsning «Min idrett». Inn- og utmelding gjøres dermed via «Min idrett» eller via denne lenken:

Meld inn deg eller barnet ditt her!
(Obs – for påmelding til svømmekurs henviser vi til tryggivann.no)

Her er en veileder for hvordan du kan registere deg i «Min idrett», og melde deg inn i Levanger svømme- og livredningsklubb.

Veiledning Min idrett

Du vil motta en e-post når innmeldingssøknaden er behandlet, med en lenke der du må oppgi noen ytterlige opplysninger om barnets/din svømmeferdighet.

Infoskriv nye medlemmer