Politiattest

KRAV OM POLITIATTEST:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Levanger svømme og livrdningsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Kontakt Jens-Syver Løvli, e-post: [email protected] vedrørende spørsmål om politiattesten.

Vi har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på 1-2-3:

1: Gå inn på politiets sider: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

2: Gå til elektronisk søknad om politiattest (ligger på høyre side). Pålogging via ID portalen, huk av på at det er forening og frivillig arbeid / trening med barn. Dere får attesten om ca 2 uker. Er du under 18 år eller ikke kan bruke elektronisk søknad, så send mail til [email protected] om at du trenger bekreftelse på formål med politiattest. Følg denne linken: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

 

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jens-Syver Løvli . Levanger svømme og livredningsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på https://www.idrett.no/politiattest