Styret og verv

Styret 2020: 

Kontakt styret på e-poster [email protected] eller [email protected]

Styreleder: Odd Terje Rygh  ([email protected])
Nestleder: Jens Horn

Styremedlemmer:
– Mari Solberg Jensen
– Cathrine Salberg
– Jens-Syver Løvli
– Sune Ankjær Eggen

Varamedlemmer til styret:
1. vara Sheila Lian
 – 2. vara Grethe Brende