Styret og verv

Styret  2017

Verv Navn Mobil / e-post
Leder Henning Tiarks  911 72 3 97 / [email protected]
Nestleder, utdanningskontakt Ane Caspara Hammer  [email protected]
Kasserer, politiattestansvarlig Terje Haanes  [email protected]
Sekretær, lisensansvarlig Jens-Syver Løvli  [email protected]
Styremedlem Sheila Lian  [email protected]
Styremedlem Phillippa Sandø  [email protected]
Vara  styremedlem, sponsoransvarlig Torkild Grønli  [email protected]
Sportslig utvalg
Hovedtrener Gilbert Rauhut
Hovedoppmann Sheila Lian
Øvrige funksjoner:
Dommeransvarlig Lasse Sandø
Påmeldingsansvarlig Jens-Syver Løvli  [email protected]
Svømmeskoleansvarlig  Henning Tiarks

 

Trenere for hver gruppe

Lag Navn kontakt
Konkurranse Gilbert Rauhut, Lars Morten Stjern  [email protected]
Trim Lars Morten Stjern, Odin Stokke  [email protected]
Rekrutt Erlend Stjern, Till-Oke Tiarks  [email protected]
Svømmeskole ansvarlig  [email protected]